BE 539 SAI HUTAGAM DO TUHANHU

1

Sai hutagam do Tuhanku, sai masihol rohangki

Diharoro ni Tuhanku, songon na nidokNa i.

Sai mardongan olopolop, huriaM managam Ho.

Maranata, ro, o Tuhan, Amen, sai tibu ma ro!

2

Las ni roha ndang hapalang, do manggohi rohangki.

Dung binege soaraNa, di na ro Tuhanta i.

3

Sai rade, ale tondingku, tagam panjouonNa i,

Sai tu langit an manomu, ho di Jesus Tuhanmi.

4

Ai tagamon nunga borhat, Ho, Tuhanhu, sian i?

So tung unang au tarlalap, tading di na rodop i.

 

Baca Juga  BE 123 ALE DONGAN NA SAROHA
Share