BE 520 PARTANGISAN DO HAPE

1

Partangisan do hape, anggo hasiangan on;

Holso, arsak, sahit pe, sai manosak do tongtong

Ingkon songgop hamatean, tu sudena jolma i;

Ai sude do na manean, uhum ala dosa i.

2

Ndang na tarpasiding be, anggo hamatean i.

Ingkon do dibolus be, di na lao tu surgo i.

Sihirimon ni rohanta, hangoluan sogot i.

Tau pangapul di rohanta. Angka na porsea i.

3

Unang marsak hita be, naung mananda Jesus i;

Ai inganan na rade, dapot ho di surgo i.

Tatadingkon pe luhutna. Na di atas tano on;

Dapotonta di lambungNa, hasonangan na tongtong.

 

Baca Juga  BE 311 SAI PALINGGAS HO
Share