BE 52 HATUAON DO

1

Hatuaon do las ni roha do, hatutubu ni Jesus i

Mago do jolma ro ma Tuhanta las be, las be ma rohanta i.

2

Hatuaon do las ni roha do hatutubu ni Jesus i

Domu do hita tu Debatanta las be, las be ma rohanta i.

3

Hatuaon do las ni roha do hatutubu ni Jesus i

Las ma rohanta mida Tuhanta las be, las be ma rohanta i.

 

Baca Juga  BE 637B PATIMBUL MA HUASO NI GOAR NI JESUS I (2)
Share