BE 518 MARSINONDANG DIBAEN

1

Marsinondang dibaen Jesus asi ni rohana i,

Jala hita do disuru, asa ta paboa i.

Tapagalak palitonta, tapatiur dalan i,

Ai torop dope na lilu, sai hatop ma mulak i.

2

Nang au on na dao najolo, di na holom lilu au,

Alai sondang ni Tuhanku do mamboan mulak au.

3

Haholomon mangkuphupi toropan di tano i,

Tung torop mangkalungunhon, sondang tu dalanna i.

4

Dongan, so tung mintop lampu na ringkot tu dongan i,

So tung mago angka jolma dibaen halembaonmi.

 

Baca Juga  BE 151 NA SONANG AU
Share