BE 508 SAI PATOGU

1

Sai patogu rohanghi, ale Jesus Tuhanhi

Golom dohot tanganMi au di pardalananhi

Molo loja au dison, pargogoi au tongtong.

Dok tu au: Hutogu pe ho tu surgo i muse.

2

Mian ma di lambunghi, molo ro ujian i.

Unang loas ganggu au sian sinondangMu dao.

Molo maol dalan i, jala ponjot rohangki,

Dok tu au: Hutogu…

3

Ro ma parsahitan i, jala marsak rohangki,

Hatop ro ma au tu Ho, di lambungMu sonang do.

Molo punjung au dison, sai apoi au tongtong.

Dok tu au: Hutogu…

4

Lehon hagogoonMi, maralohon dosa i.

Unang talu au di si, sai maporus musungki.

Lehon di portibi on, hamonangan di au on.

Dok tu au: Hutogu…

5

Molo suda bohalhi, sai patalak pintuMi.

Tu adian di joloM, masuk ahu tu joroM,

Bura hamatean i, tolong au mamolus i.

Dok tu au: Hutogu…

 

Baca Juga  BE 484 O TUHAN AU MA DONGANMI
Share