BE 457 BAGAS NI HAHOLONGAN

1

Bagas ni haholongan naung sun hinaholongkon ni Debatanta i tu hita jolma i.

Na tuat do Anakna tumopot hita jolma. Hupuji holongMi, na so mansohot i.

Hupuji holongMi, na so mansohot i.

2

Diporsan do dosanta, targantung do singkatta

Di hau parsilang i, songon parjahat i.

Na mate do Ibana, hita pinaluaNa.

:,: Hupuji holongMi,….

3

Na hehe do Ibana, tung saut bagabagaNa,

Parmonang Jesus i di paraloan i.

Nang hita pe partohap di ngolu na so monjap

:,: Hupuji holongMi,….

4

Manaek muse Tuhanta tu lambung ni Amanta,

PangondihonNai tarbege do disi.

Ringkot tongtong rohaNa manait pinaluaNa.

:,: Hupuji holongMi,….

5

Rohanta diingani, TondiNa mandongani

Sudena jolma i, naung siseanNa i.

Sai i do disarihon, tu surgo ditogihon

:,: Hupuji holongMi,….

6

Na mulak ma Tuhanta; tu langit an langkanta

Tusi tatomu ma Tuhanta Debata.

Dung i disi sambulonta tandap siteanonta.

:,: Hupuji holongMi,….

:,: Hupuji holongMi,….

 

Baca Juga  BE 222 TU JOLO NI TUHANKU
Share