BE 433 O TUHAN SAI TOPOT AU

1

O Tuhan sai topot au, paias ma nang rohangki!

MudarMu mangurasi parjahat i.

MudarMu mangurasi nang na jumahat i.

Dihophop Ho au on, dihophop Ho au on, dihophop Ho au on.

2

Ias ma au, malua ma, mangungkor au tu MudarMi.

MudarMu mangurasi………..

3

Ho naeng ihuthononku do, tu Ho hulehon diringki.

MudarMu………….

4

Porsea au nuaeng di Ho, dihaholongi Ho nang au.

MudarMu………….

 

Baca Juga  BE 397 NDA NUNGA SALPU BORNGIN I.
Share