BE 419 HO NA MARSAK ROHA I

1

Ho na marsak roha i, ro tu silang i,

Boan nasa arsak mi tu parsilang i.

Sai usehon rohami, ai di bege Jesus i.

Silang ni Tuhanmu do haporusanmi.

2

Topot parasian i di parsilang i.

Sai maporus ma tusi, Jesus do disi.

Nang jorbut dosam ale, Jesus mangurasi be.

Silang ni Tuhanmu do haporusanmi.

3

Tung humophop ho, ale, mate Jesus i.

Sae dosam dibaen tahe di parsilang i.

Na mabaor do ngolumi sian hau parsilang i.

Silang ni Tuhanmu do haporusanmi.

4

Uli ni barita ni na tarsilang i!

Ngolu dapot ho disi dibaen Jesus i.

Hasonangan, dame pe, tohapmi disi, ale!

Silang ni Tuhanmu do haporusanmi

 

Baca Juga  BE 257 JONOK DEBATANTA
Share