BE 418 SASUDE HADOSAONMU

1

Sasude hadosaonmu, hamagoanmi,

Sai tinggangkon tu Jesus mu, Tuhanmi.

2

Bereng, pangkulingi Jesus, na tarsilang i.

Tu Ibana ma pabulus rohami

3

Dosami do pinorsanNa, o hansitna i.

Ingot holong ni rohaNa, tiop i

4

Hasonangan ni rohamu, pangkophopNa i.

Naeng mardame ma langkamu, tuami!

 

Baca Juga  BE 204 NDANG TADINGKONONKU HO
Share