BE 407 PANOTNOTI MA SILANG

1

Panotnoti ma silang ni Tuhanta i, na mamorsan sude dosami,

Sai tinggangkon sude arsak ni rohami, pasesahon sude dosami. So jo, bereng i! Panotnoti ma silang ni Tuhanta i, ngolumi, ngolungki sian i.

2

Tung beasa ditaon Ho, Tuhan, songon i

Dibagasan sude burjuMi? Tung beasa sap mudar sude dagingMi?

Ai tigor do sude dalanMi? Nda i holongMi?

MudarMi na use pasonangkon muse sasude na porsea disi.

 

Baca Juga  BE 607 NUNGA TUBU KRISTUS I
Share