BE 406 DI LAMBUNG NI PARSILANG.

1

Di lambung ni parsilang do hasonangan ki,

Ndang ro tu si parhilang dao do sibolis i.

Parsilang na di golgota, huhaholongi Ho,

Ai sian Ho tu rohangkon sai pasu-pasu ro.

2

Di lambung ni parsilang do partangisanki.

Ai ndang tarbaen mamilang disi au dosangki.

Tarsolsol bagi situtu disi do rohangki

Marningot pangkophopNa i, di au pardosa on.

3

Di lambung ni parsilang do, panjoraanki;

Ndang olo be marhilang na somal lao tusi;

Margabus nang manangko pe, maruhum na roa,

Ndang be diula Kristen i, naung sian Golgota.

4

Di lambung ni parsilang do, parmiananki;

Saleleng au mamilang, na somal lao tusi;

Parsilang na di Golgota. Huhaholongi Ho;

Ai sian Ho tu rohangkon sai pasupasu ro.

 

Baca Juga  BE 465 PASUPASU LEHONONMU
Share