BE 401 BOASA SAI TONG DI NA ALANG

hitabatak.com > Buku ende > BE 401 BOASA SAI TONG DI NA ALANG

BE 401 BOASA SAI TONG DI NA ALANG

1

Boasa sai tong di na alang, matua so putus roham?

Ndang giot ho masuk tu ginjang? Patongon tu simalangkam!

Tanda jea ni na alang roha i,

Sirang holang dao sirang dame do i.

2

Sandok dihilala roham do na porsuk, niaemu tongtong

Sai tong disolsoli roham ho, naung sorat, maheu antong.

Tiop, tangkup hata na sun denggan i!

Momos, gomos, mian disi rohami!

3

Sai mian ma ho di Tuhanmu na giot mangasii ho,

Ibana do hasonanganmu, tangihon panjouNa di ho,

Jalo, auhon, tiop panghophopNa i.

Asa masa, songgop tu ho dame i

 

Baca Juga  BE 828 PANGKULINGI AHU ALE TUHANHI