BE 388 SO MA JOLO JALA PINGKIR

1

So ma jolo jala pingkir, lao tu dia langka mi?

Otik nai maho tarlombang, dibaen hatangkangonmi.

Mulak ma tu Tuhan Jesus. Sipalua tondimi. Ndang ditulak

Ho, na dangol, boan nasa dosami!

2

Nunga leleng ho so sonang, guga nasa rohami.

Sai tarponjot dihilala ho di angka dalanmi.

3

Tung sibolis do manggohi rohami, na loja i.

Tung maheu do rohamu di baen parungkilon i.

4

Ro ma, jalo hagogoon sian Tuhan Jesus i.

Ai parmonang do Tuhanta, ingkon talu musu i.

5

Ndang tuk ho mangaramoti daging dohot tondimi;

Holan Jesus do manjaga angka tinobusNa i.

 

Baca Juga  BE 73 BINTANG NI SI JAKOB
Share