BE 384 RO MA HAMU RADE.

hitabatak.com > Buku ende > BE 384 RO MA HAMU RADE.

BE 384 RO MA HAMU RADE.

1

??Ro ma hamu rade do sasude!”

Dijouhon Tuhan i tu hita be;

Ro ho,ho ro, ruma ingananmi

2

Rade sude tu pardengganan i,

Sai ro ma ho, di ho basaNa i.

Ro ho,ho ro, ruma ingananmi

3

Saksak do ulos sijaloonmi,

Ro ma, topoti sude dosami.

Ro ho,ho ro, ruma ingananmi

4

Torop naung ro, sai unang togang ho,

So tung tarlat, unang tartanding ho.

Ro ho,ho ro, ruma ingananmi

 

Baca Juga  BE 45 HOSIANNA ANAK NI RAJA DAVID