BE 383 ADONG DO AMA.

1

Adong do Ama na di surgo i,

Tuhan Jahowa Debatanta i.

Di jou do au, na lao ma au Tu Ama na di surgo i.

Lao ma au, lao ma au tu na di surgo i,

Lao ma au, lao ma au tu na di surgo i.

Dijou do au na lao ma au tu Ama na di surgoi.

2

Di surgo i do Tuhanta Jesus i, na paluahon manisia i.

Dijou do ahu, na lao ma au manean na di surgo i.

:,: Lao ma au, lao ma au tu na di surgo i.

Dijou do au, na lao ma au tu Jesus na di surgo i.

3

Di surgo do dipeop tumpalhi, na hiniraphon ni Tuhanta i

Dijou do au, na lao ma au manean na di surgo i.

:,: Lao ma au. Lao ma au tu na di surgo i.

Dijou do au, na lao ma au Ama na di surgo i.

4

Molo masihol ho muse di au, ingot ma, na di surgo i do au;

Dapothon au tu surgo i, ai ho pe sonang do disi!

:,: Lao ma au, lao ma au tu na di surgo i.

Dapothon au tu surgo i, ai ho pe sonang do disi!

 

Baca Juga  BE 163 JESUS HINAPOSAN NI
Share