BE 375 ADONG DO HASONAGAN 2

1

Adong do hasonangan di ho parjalang i,

Hatop ma ho maporus tu Tuhan Jesus i

O, jangkon ma Ibana, asa dapotan ho.

Adong do hasonangan, hatop ho ro.

Sai ro ma ho, sai ro ma ho, sai ro ma ho

Adong do hasonangan, sai ro ma ho.

2

Adong paradianan di ho, na loja i,

Di Tuhan Jesus Kristus, pardenggan basa i.

Paraeak ma Ibana, ai dipaima ho.

Adong paradianan, Sai ro ma ho d.u.

3

Sai parhaseang tingki halehetanna i,

So tung ho maon mago, binaen ni dosami.

Unang sai marhusari, unang tarlalap ho,

Adong do hasonangan. Sai ro ma ho…d.u

 

Baca Juga  BE 86 SILANG NA BADIA
Share