BE 373 MANGULA HITA JOLMA

1

Mangula hita jolma, manabur boni i,

Alai anggo jadina, di Debata do i

Dilehon las ni ari, nang nambur udan pe

Tongtong di panumpakNa, marguru sasude

Nasa ulibasa ro sian Debata

I pe Ibana puji ma huhut haposi da.

2

Sai sian Debatanta do, nasa na adong

Nang rihit sangkamata, nang laut, nang tano on

Tinompa ni hataNa, do hau nang bulung i

Nang nasa parbuena, nang bungabunga i

Nasa uli basa ro sian Debata

I pe Ibana puji ma, huhut haposi da.

3

Ibana jumadihon panondang sasude

Ibana do manjouhon, alogo, ombun pe

Na tau palas rohanta, hipas dagingta i

Tongtong rade bohalta, dibaen Tuhanta i

Nasa uli basa ro sian Debata

I pe Ibana puji ma, huhut haposi da.

 

Baca Juga  BE 671 TOROP DOPE NA LILU
Share