BE 368 TUHAN JESUS, TUHAN JESUS

1

Tuhan Jesus, Tuhan Jesus ro mulak hape

TinobusNa, TinobusNa ditogu muse

Sai marhillong nasida songon bintang sude

Sai marlinang saksak do ulosNa tahe

2

Dipapungu, dipapungu tinobusna i

Angka jolma pinaias ni mudarNa i.

Sai marhillong nasida songon bintang sude

Sai marlinang saksak do ulosNa tahe

3

Na magodang nang na metmet, tu Jesus ma ro

Tu lambungNa na di surgo, ditogu hamu

Sai marhillong nasida songon bintang sude

Sai marlinang saksak do ulosNa tahe

4

Nang dakdanak, nang dakdanak, haolonNa disi

Ai naung sahat, ai naung sahat, rohana tusi

Sai marhillong nasida songon bintang sude

Sai marlinang saksak do ulosNa tahe

 

Baca Juga  BE 267 O TUHAN SULINGKIT
Share