1

Beha ma hita ia dung marujung, paraloanta di portibi on

Dung na malua hita na mangusung, na dokdok i di atas tano on

Lao muli hita tu banuaginjang, dung pinaspashon orbuk tano i

Di na jonok tinatap hasonangan, na pinarsinta ni rohanta i

2

Beha ma hita molo disondangi, panondang na so olo sundut be

Dalanta jala dosa dilongkangi, Tuhanta sian hita on sude

So dipabali tihas i be hita, so manolsoli be rohanta i

Di na tatopot saluhut donganta, naung sonang di banuaginjang i?

3

Beha ma hita molo taihuthon, panogunogu ni Tuhanta i

Soada be na tau mangambat hita, sian jambarta na di surgo i

Di na tiur pamereng ni matanta, marnida Jesus, Sipangolu i

Na sangap mangkunduli habangsaNa, manggomgom nasa parluhutan i?

4

Beha ma hita molo begeonta, soara ni Tuhanta Jesus i

Manjouhon hita na pinaluaNa, tu haroanNa na rade disi

Di na taida bogas ni bugangNa, habaoran ni mudarNa uju i

Na paluahon hita sian dosa, nang hamatean salelengnai?

5

Beha ma hita na so dung diida, so dung dibege manang ise pe

I ma turpukta molo masuk hita, tu hasonangan na di surgo i

Nang loja nang hodohan situtu, Antong ale manggogo be ma hita

Lao mareakkon bagas ni Tuhanta, Na uli jala sun denggan tutu.

 

Baca Juga  BE 249 NGOT MA HO, O TONDINGKI

By Hitabatak

Berbagi informasi menarik tentang Batak.