BE 347 SAI MASIPAIDAAN

1

Sai masipaidaan, do na porsea i, dung sahat be langkana,

Tu hasonangan i, tu hasonangan i, tu hasonangan i

2

Antong burju ma hita, mangalo dosa i, sai unang tading hita

Di tongan dalan i, di tongan dalan i, di tongan dalan i

3

Sai masipaidaan ma hita on muse di lambung ni Tuhanta

Dung monang hita be, dung monang hita be, dung monang hita be

 

Baca Juga  BE 44 HAMUNA NA PORSEA I SAI TOMU HAMU TUHAN JESUS
Share