BE 338 HEHE DO MUSE

1

Hehe do muse pamatangkon, sian tanoman on

Suang mangolu bahenon ni Tuhanku Haleluya! Haleluya!

2

Na sinabur doshon eme i, sude na mate i

Na ro ma muse pangubung di na mate Tuhanta i, Tuhanta i.

3

Paninaran di matanta i do haheheon i, dung singkop modom

Au dibagasan tano, tarsunggul au, tarsunggul au,

4

Beha ia ari na denggan, alai na sun denggan sijaloonta

Di lambung ni Tuhanta, Haleluya, Haleluya.

5

Na ditogu Jesus do au on, tu joro na tongtong

Na sun badia, asa mariaia saleleng ni lelengna i.

 

Baca Juga  BE 125 MARLASNIROHA HITA ON
Share