BE 319 SAI TIOP MA TANGANKU

1

Tung sonang modom ahu saborngin on,

So jolo Ho Tuhanku Ingotonkon?

Na mampar do rohangku narian i

Tu Ho ma luluanku na sonang i.

2

Sai sesa nasa dosa ale Amang

Ho na marholong roha asi rohaM

Paias ma rohangku na ramun i

Pagirgir au mamuji Ho Tuhanki

3

Urupi au maniru panesaMi

Nang pe pangkaholongi ni rohaMi

Na sonang ma au modom saborngin on

Ai dame do maringan di rohangkon.

 

Baca Juga  BE 486 JESUS RO MA HO
Share