BE 310 TAPUJI MA TUHANTA

1

Tapuji ma Tuhanta, dibaen dengganbasaNa

I ma sipanganonta, naung sidung di jolonta.

2

Pamatang nang tondinta, dilehon do tu hita

Ndang dung holit rohaNa, pahot na nilehonNa.

3

Dagingta diparmudu, tondinta pe mangolu

Ianggo di rohana, nang pe godang marana

4

Ai sahit ni rohanta, i ma tutu dosanta

Naung mate do tondinta, binahen ni sahitta.

5

Naung ro do Sipangubung, parngolu na sumurung

Tuhanta Jesus Kristus, tondinta i ditobus.

6

Naung sesa do dosanta, rade hangoluanta

Gok ni parjambaranta, di surgo jaloonta

7

O Jesus Tuhannami, tusi pasahat hami

Na metmet na magodang, togihon tu na sonang.

 

Baca Juga  BE 249 NGOT MA HO, O TONDINGKI
Share