BE 295 HOLAN DI SURGO I

hitabatak.com > Buku ende > BE 295 HOLAN DI SURGO I

BE 295 HOLAN DI SURGO I

1

Holan di surgo i sonang sude, holan di surgo i sonang sude

Ndang na hurangan be, di manang aha pe

Molo huingot i naeng au tusi.

2

Holan di surgo i sonang sude, holan di surgo i sonang sude

Ndang adong dosa be, uhum sude ture

Sai na martua be disi sude.

3

Anggo di tano on susa tongtong, anggo di tano on susa tongtong

Jahat ni jolma do, sai na lam ganda do

Dung i ujungna be mate sude.

4

Anggo di tano on hurang sude, alai di ginjang an sai sonang be

Haporseaon i, dalan tu surgo i

Holong ni roha pe hot do muse.

 

Baca Juga  BE 735 HOHOM MA HO