BE 293 NDANG JUMPANG HIAN

1

Habot pe roham, porsuk jambarmi

Adong do pangapul, Tuhanta do i

Ibana donganmu, mamorsan gogo

Sai unang ho ganggu, sai monang ma ho.

2

Saleleng dison, dokdok do roham

Hansit pamatangmu, marilu matam

Sai bereng tu ginjang, ai Jesus naeng ro

Sai taon ma satongkin, mangolu ma ho.

3

Dung sahat tondim tu Tuhanta i

Tarapul rohamu di lambungna i

Mansohot arsakmu sai sonang ma ho

Sai unang ho ganggu martua ma ho.

 

Baca Juga  BE 578 PUJI TUHAN DI HOLONGNA
Share