BE 280 TONGTONG TUTU NA DENGGAN DO

1

Tongtong tutu na denggan do pambaen ni Debatanta

Matua so solsolan do sude do i marhata

Pos ma roham di Debatam ihuthon ma Ibana

Na bonar do rohaNa.

2

Ndang dung mangansi hata ni, mangaliluhon iba

Ndang dung geduk pambaenNa i, lao maminsangi iba

Sai na ture do i sude, sude do i marala

Ndang dung Ibana sala.

3

Diboto Debatanta i, na denggan i di hita

Na so tagamon baenon ni, na so ture di hita

Dibahen i di rohangki, denggan do unduk hita

Di hata ni Tuhanta.

4

Denggan pambaen ni Tuhanki, tiur dibaen langkangku

Tongon do hangoluanki, ditongos Debatangku

Patar ma i di tingki ni hapapatarna sogot

Dung au tu surgo bongot

5

O Jesus tatap hami on, rohaM nama di hami

Di Ho ma tondinami on, dihophop Ho do hami

Tongtong burju huhut tutu, Ho hangoluannami

Sai Ho do Rajanami.

 

Baca Juga  BE 721 O DEBATA URASI
Share