BE 278 BANGSO NA SUMURUNG I

1

Bangso na sumurung i,

Na hinophop ni Tuhanta Debatanta

Naung pardame na sintong na tongtong

Holan angka i huria ni Tuhanta

Na badia na manghophop hita on.

2

Ndang sae naung tardidi ho

Naeng marunduk tu Tuhanmu pingkiranmu

Ai parroha na haru so haru

Ndang goaron be huria ni Tuhanta na badia,

Sioloan situtu.

3

Nunga masuk ho tusi

Mangihuthon Tuhan Jesus?

Nunga tulus dipasahat ho burju situtu

Rohami tu hasintongan gabe dohot ho golongan

Ni bangsoNa na burju.

4

Parsidohot ho tutu, lao mangalo isaramu nang dosamu?

Naung rapet tu Tuhanmi rohami?

I do tanda ni bangsoNa, dipasiding do sogoNa

Diihuthon Tuhan i.

5

Bangso ni Tuhanta i, marsihohot do i jongjong

Ndang malonglong, sai marhamonangan i di sude

Gari ro pe hamatean holan dalan i manean

Ipe masuk ho tusi.

 

Baca Juga  BE 130 PAROHON HARAJAONMI
Share