BE 274 SAI HEHE MA HAMUNA, HAMU

1

Ndang jadi ho mardalan, sasada ho antong

Tuhanta Sipangolu baen donganmi tongtong

Tartondong ho ma surgo di hadosaonmi?

Sai tangkup Tuhan Jesus, siporsan dosami.

2

Ndang jadi ho holsoan, dibaen na porsuk i

Tu Tuhan i aluhon, na niarsakkonmi

Ibana sipartogi, sitiop tanganmi

Ture panogihonNa, di na porsea i.

3

Ndang jadi ho mamereng, tu pudimi ale

Mardame ma rohamu, marhite Jesusmi

Laos Jesus Sipatupa, paradianan i

Di lambung ni AmaNa, dibaen holongNa i.

4

Ndang jadi ho gangguan, di hamamatemi

Nang laos pasombuonNa, na hinophopNa i

Asal hian donganmu Tuhanta Jesus i

Sai saut pamonangonNa, ho di ujungna i.

 

Baca Juga  BE 642 O TONDI PORBADIA I
Share