BE 255 HOLAN SADA DO NA RINGKOT

1

Holan sada do na ringkot, Jesus lehon i di au

Manang aha pe na dapot, ndang tuk pasonangkon au

Nang arta, nang sangap, sude hamoraon

Ndang tau mangalehon di au hasonangan

Alai molo dapot na sasada i

Tongtong las rohangku hinorhon ni i

2

Molo naeng di ho tondingku, arta na sasada i

Ndang tarbahen luluanmu, anggo so di ginjang i

Disi, di siamun ni Tuhan Jahowa

Do hundul AnakNa na dung gabe jolma

Ibana do jambar na sun denggan i

Antong o tondingku jalahi ma i.

3

Suang songon si Maria manangihon hataMi

Naeng o Jesus na badia, hundul au di lambungMi

Antong ale Tuhan pasada rohangku

Palua ma au sian nasa dosangku

Sai Ho ma o Jesus nampuna au on

Sai Ho ma manggohi rohangku tongtong.

 

Baca Juga  BE 861 TUHAN ASI ROHAM
Share