BE 253 ALE DEBATANGKI

1

Ale Debatangki, lam jonok rohangki, jonok tu Ho

Ima na sai tongtong, sangkap ni rohangkon, jonok tu Ho

Nang beha panoguM di au on naposoM

Asa lam jonok do, jonok tu Ho, jonok tu Ho.

2

Ale Debatangki, lam jonok rohangki, taiti tu Ho

Bangkol pe dagingkon, losok pe rohangkon, manopot Ho

Tong do malungun au, tu Ho tangihon au

Lam jonok rohangki, taiti tu Ho, taiti tu Ho

3

Ale Debatangki, lam jonok rohangki, taiti gogo

Asa tung sonang au, ala basaM tu au, taiti gogo

Ai songon pulut i, dosa di rohangki

Asa tung lam gogo, taiti tu Ho, taiti tu Ho.

4

Ale Debatangki, jaga ma tondingki, tangihon au

Molo diloas Ho, sipata jea ro, manahop au

Naeng ma nang jea i, manogu rohangki,

Tu hasonangan i, tangihon au, tangihon au

5

Ale Debatangki, lam jonok rohangki, jonok tu Ho

I do na sai tongtong, disangkap rohangkon, jonok tu Ho

Asa di tingki ni, lomo ni rohaMi

Au ro tu lambungMi, jonok tu Ho, jonok tu Ho.

 

Baca Juga  BE 240 NGOT MA HO DIJOU SOARA
Share