BE 247 SAI HEHE MA HAMUNA, HAMU,

1

Sai hehe ma hamuna, hamu parangan ni

Tuhanta Jesus Kristus, tu paraloan i.

Ai ndang tarbaen ho monang, nda na mangalo ho

Ai musu ni Tuhanta, tung ingkon talu do.

2

Tangihon panjouonNa, tu hamusuon i

Ihuthon ma hataNa, mangalo dosa i

Ibana do donganmu, mandopang musu i

I pe tongtong haposi, Tuhanta Jesus i.

3

Ndang jadi haposanmu, gogom sandiri, da

Ai tung na so hasea, do i di Debata

Sai naeng basahononNa, di ho sinjatami

Ai ndang tarbaen so talu, musuna baenon ni.

4

Manaon ma ho satongkin, di paraloan i

Tibu do i marujung, dibaen Tuhanta i

Dung i partumpalanna, ma ho di surgo i

DonganNa ho manggomgom, harajaonNa i.

 

Baca Juga  BE 177 NDADA TARHATAON
Share