BE 244 BINSAN RO ASI NI ROHA

1

Haburjuhon ma mangalo, hajahatonmi sude

Tagan songgop asi roha, ni Tuhanta i dope

2

Alo, ai gogot do dalan na hopit bahalna i

Tinggal do di hamagoan na so lao tu surgo i

3

Alo, asa lam ro ringgas pasadahon rohami

Tu Tuhanta Jesus Kristus sai tundalhon dosa i.

4

Sai gogoi ma martangiang, tu Tuhanta Jesus i

Unang ho marpansadian, borngin nang arian i.

5

Ia monang ho sahali, manaluhon dosa i

Unang olo ho mansadi, tagam ma donganna i.

6

Ai saleleng tainganhon, hasiangan on dope

Na so holang do jagaon, dosa, roha, daging pe.

 

Baca Juga  BE 474 INGKON JESUS DO DONGANKU
Share