BE 226 ADONG DO HASONANGAN

1

Adong do hasonangan, di ho parjalang i

Hatop ma ho maporus, tu Tuhan Jesus i

O Jangkon ma Ibana, asa dapotan ho

Adong do hasonangan, antong sai ro ma ho.

2

Adong paradianan, di ho na loja i

Di Tuhan Jesus Kristus, pardenggan basa i

Pareak ma Ibana, ai dipaima ho

Adong paradianan, antong sai ro ma ho.

3

Sai parhaseang tingki, halehetanna i

So tung ho maon mago, binaen ni dosami

Unang sai marhusari, unang tarlalap ho

Adong do hasonangan, antong sai ro ma ho.

 

Baca Juga  BE 410 NA RO MA SAHALAK.
Share