BE 212 HAHOLONGON NA BADIA

1

Haholongon na badia, sian Jesus Tuhan i,

Sai songgopi, sai bongoti, roha dohot tondingki

2

Las ni roha ni na sonang, di banuaginjang i

Sai pasonang sai pasabam, sihol na di rohangki

3

Hasonangan hadameon, na ro sian Jesus i

Sai pahosa au na loja, asa bulus rohangki

4

Sai palambas ma rohangku, dompak angka dongan i

Asa tung ringgas rohangku, lao manesa dosa nii.

5

Habasaron hadameon, na ro sian Tuhanki

Gohi roha dohot tondi, unang munsat sian i

6

Haholongon sian Jesus, sai paias rohangkon

Sai pabali nasa tihas, asa ias tondingkon

7

Antong ale Debatangku, sai pagomos rohangki

Asa tolhas au tu lambung ni sude na monang i.

 

Baca Juga  BE 602 DI NATAL NA PARJOLO I
Share