BE 200 DI SURGO DO ALEALENTA

1

Di surgo do alealenta na burju roha situtu

Ndang piga di banua tonga donganta na tongtong burju

Antong tabaen ma Jesus i, tongtong alealenta i.

2

Na meoleol songon arung do dongan na di tano on.

Na hot do Jesus na sumurung, donganna pe hot do tongtong.

Antong tabaen ma Jesus i, tongtong alealenta i.

3

Sai marpambuat angka dongan di holong ni rohaNa i

Hape ianggo so dapotan bolong do parsaoranna i

Antong tabaen ma Jesus i, tongtong alealenta i

4

Humophop hita do tinaonNa, na bernit i di Golgata

Sude dosanta pinorsanNa pasaehon i tu Debata

Antong tabaen ma Jesus i, tongtong alealenta i

5

Sai dingkan hita do rohaNa, sintong do parsaoranNa i

Manongtong holong ni rohaNa, di nasa na niainNa i.

Antong tabaen ma Jesus i, tongtong alealenta i

6

O Jesus alealenami, sai tiop tangannami be.

Tongtong rajai ma rohanami, tu surgo togu hami be.

Di si ma hot parsaoran i, saleleng ni lelengna i.

 

Baca Juga  BE 607 NUNGA TUBU KRISTUS I
Share