BE 185 HOLAN SADA DEBATANTA

1

Holan sada Debatanta, na manompa sasude

Na tarida di matanta, nang na so tarida pe

Tanda ma ruhutna i, unang lilu rohami

2

Ndang marmula Debatanta, nang ujungna pe ndang ro

Ndang tarida di matanta, ai rupaNa tondi do

Holan mata ni roham, tau mananda Debatam

3

Diingani Debatanta, parluhutan i sude

Diingani nang rohanta, digomgomi sasude

Nang hagogoonNa i, ndang marhatudosan i.

4

Na bonar do Debatanta, jala na badia pe

Na sun pistar Debatanta, pangoluhon sasude

Pos ni roha situtu, Debatanta na burju.

5

Sai na sintong do hataNa, na tinonahonNa i

Atik pe asi rohaNa, ndang paubaonNa i

Sai oloi ma i sude, asa sonang ho muse.

 

Baca Juga  BE 667 ISE MA ANGKA PANABI
Share