BE 179 ADONG DO SADA MUAL

1

Adong do sada mual i, di na mardosa i

Mansai denggan do mual i, pasonang rohangki

2

Aek mual na badia i, i ma di Jesus i.

Disesa do tihasta i, dibuat arsak i.

3

Ai mudar ni Tuhanta i, do mual i sintong

Durus di Golgata do i, mangkophop hita on.

4

I ma tutu, ai dohot au, ias dibahen Ho

Asi do rohaMi di au, nang di luhut na ro.

5

Parjahat di siamunMi, di dolok Golgata

Digolom i do hataMi, dibaen porsea do

6

Dung i jalo malua i, sian pangago i

Dibaen porsea roha nii, di Ho RajaNa i.

7

Sai dohot au palua ma, padao ma jea i

Di hami sai patongtong ma, haporseaon i.

8

Ai na margogo do tongtong, mudarMu na use

Ias dibahen rohangkon, bontor huhut ture

9

Dibahen i pujionki, tongtong ma goarMi

Sai i ma sogot endengki, dung au di lambungMi.

 

Baca Juga  BE 134 ALE TUHAN AMANAMI
Share