BE 153 O JESUS NAUNG SINEAT

1

O Jesus naung sineat, di hau na pinarsilang.

RohaM tongtong daulat, nang uju Ho tarsilang.

Marutang hosa hami, ditaon Ho dosanami, Asi rohaM o Jesus.

2

Pelean na badia, na masuk tu Jahowa.

Singkat ni manisia, na so daulat roha.

Di taon Ho dosanami, so i lao mago hami, Asi rohaM o Jesus.

3

Pelean na badia, jinalo ni Debata

Panaon ni manisia, na pasohothon bada

Sai sesa dosanami, Ho hatigorannami, Asi rohaM o Jesus

4

Pelean na badia, dagingMu sipanganon

Di angka na porsea, mudarMu siinumon

Sai ro ma maringanan, marhite parpadanan. Di hami on, o Jesus.

 

Baca Juga  BE 823 SALPU ARI BORNGIN RO
Share