BE 128 DITANDA DEBATANTA

1

Ditanda Debatanta na di Ibana i

Na metmet nang na balga di nasa bangso i

Ndang mago loasonNa nang sada sian i

Ditogu do sudena tu hasonangan i

Ditogu do sudena tu hasonangan i

2

Ditanda do nasida dibaen porsea do

Nasida di hataNa, naung tu nasida ro

I do hangoluanNa, i do guruNa i

Laos i do sinjatana mangalo musu i

Laos i do sinjatana mangalo musu i

3

Ditanda do nasida dibaen mangkirim di

Na pinarbagahonNa, tongtong rohana i

Sai saut do bahenonNa sude hataNa i

I do sitiopanna ro di ajalna i

I do sitiopanna ro di ajalna i

4

Ditanda do nasida dibaen holong sude

Rohana di Ibana, nang di donganna pe

Ai i do na mandasdas nasida sai tongtong

Asa tung dipatolhas patikNa i sintong

Asa tung dipatolhas patikNa i sintong

5

Sai songon i ditanda Tuhanta jolma i

Na mangoloi hataNa di nasa bangso i

Haporseaon i do partinandaan i

Padohot pangkirimon nang haholongOn i

Padohot pangkirimon nang haholongOn i.

 

Baca Juga  BE 654 MARPUNGU SUDE
Share