BE 127 LAM GOGO

1

Lam gogo, lam gogo, lam gogo mardalan ho,

Sion tu banuaginjang, nang satongkin unang so,

PalitoM baen marsinondang, di na tiur i mardalan ho

Lam gogo, lam gogo.

2

Taon nama, taon nama, Sion taon na hansit i;

Insakhinsak, pangunjunan, unang habiari i.

Tatap tumpal hangoluan, pangarsahi ni sibolis i

Taon ma i, taon ma i.

3

Tundal ma, tundal ma, tundal ma portibi on

Hasangapon diparbaga, Unang tatap tano on

Unang somba naganaga, halilian na binaenna i

Tundal i, tundal i.

4

Uji ma, uji ma, Sion uji tondi i, angka na pajujujuju

Ho mambahen dosa i sai ihuthon ma Tuhanmu

Nang na tigor, nang na geduk i.

Uji i, uji i.

5

Torus baen, torus baen, Sion torus baen rohaM

Mamingkiri hasonangan, na binaen ni DebataM

Unang tondong hamagoan Sion manimbangi dalanmi

Torus baen rohami.

6

Pangke ma, pangke ma, pangke ma gogom sude,

Patandahon haholongon ni roham di Jesus i

Na mangoli ho, o Sion mangoloi sude patikNa i

Pangke ma gogomi

7

Tiop ma, tiop ma, Sion tiop burjuMi

Sai tongtong ma ho manggogo mandopangi musumi

Ndang be dao ho sian surgo sai paujung paraloanmi

Burjumi tiop i.

 

Baca Juga  BE 544 MOLO RO PANJOU NI TUHAN
Share