BE 109 JESUS HAMI RO DISON, ASA

hitabatak.com > Buku ende > BE 109 JESUS HAMI RO DISON, ASA

BE 109 JESUS HAMI RO DISON, ASA

1

Sai songgopi hami on ale Tondi Parbadia

Sai ajari ma tongtong Hami on huhut paria

Martangiang tu Tuhanta asa tongtong oloanNa.

2

Tondi hasangapon i sai ingani rohanami.

Pargogoi ma hami be maralohon dosanami

Asa tung malua hami sian hadosaonnami.

3

Jolma manisia pe sai sondangi ma luhutna

Asa olo sasude ro tu Jesus, Sipalua

Rarat baen harajaonNa tu saluhut manisia.

 

Baca Juga  BE 335 LOAS AU, ASA LAO