1

Mardongan olopolop manaek Tuhanta i,

Jinangkon ni na torop surusuruan i.

Antong nang hita pe tapuji ma Tuhanta

Marendeende hita, marolopolop be.

2

Na mulak do Tuhanta tu habangsaNa i

Tu lambung ni AmaNa di siamunNa i.

Disomba sasude na di banuaginjang

Tuhanta i na monang ro sian tano i.

3

Tatimbang ma lapangna umbaen na songon i

Ai naeng ma dohot hita tumopot surgo i

Antong taingot ma ianggo Tuhan Jesus

Ibana do patulus nidok ni Debata.

4

Ditaon do hamatean, humophop hita on

Pature pardalanan na sian tano on

Manogu hita be tu lambung ni AmaNa

Disi diadopanNa naeng sahat sasude.

5

I pe ringgas ma hita, mangalo dosa i

Manggotap roha daging nang hajahaton pe

Tahalungunhon be Tuhanta na di ginjang

Ibana do na monang i ma tatiru be.

6

O Jesus Tuhannami, asi ma rohaMi

Sai sesa dosanami palua hami be.

Pamasuk hami on tu hangoluan sogot

Sai loas hami dohot mamuji Ho tongtong.

 

Baca Juga  BE 252 O JESUS SAI DONGANI

By Hitabatak

Berbagi informasi menarik tentang Batak.