BE 100 BONGOTI MA ROHANGKU

1

Mardongan olopolop manaek Tuhanta i,

Jinangkon ni na torop surusuruan i.

Antong nang hita pe tapuji ma Tuhanta

Marendeende hita, marolopolop be.

2

Na mulak do Tuhanta tu habangsaNa i

Tu lambung ni AmaNa di siamunNa i.

Disomba sasude na di banuaginjang

Tuhanta i na monang ro sian tano i.

3

Tatimbang ma lapangna umbaen na songon i

Ai naeng ma dohot hita tumopot surgo i

Antong taingot ma ianggo Tuhan Jesus

Ibana do patulus nidok ni Debata.

4

Ditaon do hamatean, humophop hita on

Pature pardalanan na sian tano on

Manogu hita be tu lambung ni AmaNa

Disi diadopanNa naeng sahat sasude.

5

I pe ringgas ma hita, mangalo dosa i

Manggotap roha daging nang hajahaton pe

Tahalungunhon be Tuhanta na di ginjang

Ibana do na monang i ma tatiru be.

6

O Jesus Tuhannami, asi ma rohaMi

Sai sesa dosanami palua hami be.

Pamasuk hami on tu hangoluan sogot

Sai loas hami dohot mamuji Ho tongtong.

 

Baca Juga  BE 185 HOLAN SADA DEBATANTA
Share