Atik

lirik laguĀ atik.

atik na on ma pajumpang.
dihita on namarsihaholongan.
jalang ma au jalang ma au, da hasian.

molo, molo masihol ho di au.
tu bulan i tu bulan i tatap ma au.
pasombu sihol ni roham, da hasian.

atik naon nama, hita pajumpang muse.
jalang ma au ito, jalang ma au da hasian.
tangiang mo ma bahen ito, paborhat au.

anggiat, sai anggiat ma nian.
pittor hatop pittor hamu mangihut.
anggiat ma tibu hamu, dapotan rokkap.

atiknaon nama, hita pajumpang muse.
jalang ma au ito, jalang ma au da hasian.
tangiang mo ma bahen ito, paborhat au.

tangiang mo ma bahen ito, paborhat au.

Baca Juga  Undukhon Ma
Share