Arta Tading Tadingan

lirik lagu arta tading tadingan.

uju dingolu ni damang nang dainang i.
sonang jala dame do hami pinoparmon.
marsiamin aminan songon lampak ni gaol.
marsitungkol tungkolan songon suhat ni robean.

dung marujung ngolu damang parsinuani.
mandapothon dainang i tu siharoburan i.
gabe sopot so marama so marina hamion.
ido gabe bingkas singkam marbarbar i.

hape so mahiang dope among tano hinabormi.
songon sillam manoro dainang dihos ni ari i.
tumpu disoro deba among holong ni roha i.

ai nungnga tubu parbadaan di pinoparmon.
marbonsir sian arta tading tadinganmi.
na gabe hamamago dinamarsaruru i.
na gabe pargulutan disude pinomparmi.

dung marujung ngolu damang parsinuani.
mandapothon dainang i tu siharoburan i.
gabe sopot so marama so marina hamion.
ido gabe bingkas singkam marbarbar i.

hape so mahiang dope among tano hinabormi.
songon sillam manoro dainang dihos ni ari i.
tumpu disoro deba among holong ni roha i.

ai nungnga tubu parbadaan di pinoparmon.
marbonsir sian arta tading tadinganmi.
na gabe hamamago dinamarsaruru i.
na gabe pargulutan disude pinomparmi.

na gabe hamamago dinamarsaruru i.
na gabe pargulutan disude pinomparmi.

Baca Juga  Dalanhu Pasangaphon Ho
Share