Aha Do Purba Ni Boru Adi

lirik lagu  ahado purba ni boru adi.

unang sai marsak ho ale inang.
mamikkiri ngolu ni gelleng mu on.
ai dang boi ala gogo.
ta pasahat ma tu tuhan i.

tangianghon ma hami da amang.
asa anggiat dapot ngolu gellemu on.
mancai godang sakkap ni roha.
sude nai lasso marhaujutan.

ai tung aha do amang inang.
purbani boruadi.
umbaen na songonon inang.
sai lalap diparlalapan.

oppung o mula jadi na bolon.
sai patulus lakka nami.
anggiat jumpang ma nian.
masinakkap ni roha nami.

tangianghon ma hami da amang.
asa anggiat dapot ngolu gellemu on.
mancai godang sakkap ni roha.
sude nai lasso marhaujutan.

ai tung aha do amang inang.
purbani boruadi.
umbaen na songonon inang.
sai lalap diparlalapan.

oppung o mula jadi na bolon.
sai patulus lakka nami.
anggiat jumpang ma nian.
masinakkap ni roha nami.

Baca Juga  Bulan I Do Gabe Saksi
Share